İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN BUGÜN
YAYINLADIĞI EK GENELGEYE GÖRE;

16-17-18-19 MAYIS GÜNLERİ DAHİL 31 MAYISA KADAR İLAN EDİLECEK SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINDAN SMMM’LER VE ÇALIŞANLARI MUAF OLACAK