Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) Taslağı

Konuşmacı:<br />SMMM Erol DEMİREL - İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı